Manometers

Manometer

een manometer is een meetinstrument waarmee druk wordt gemeten.

 

druk

in de natuurkunde bedoelt men met het begrip druk een kracht die per oppervlakte-eenheid uitgeoefend wordt,

de mechanische spanning. Druk wordt veroorzaakt door een gas of een vloeistof op de wanden van het vat waarin

het zich bevindt of op het oppervlak van een object dat zich in het medium bevindt. De relatie tussen druk, temperatuur,

volume en aantal moleculen in een gas wordt beschreven door de algemene gaswet. In een vloeistof neemt de druk

onder invloed van de zwaartekracht evenredig toe met de diepte en met de dichtheid van de vloeistof.

 

overdruk en onderdruk

overdruk en onderdruk zijn relatieve begrippen, welke betrekking hebben op een drukverschil in gassen of vloeistoffen.

Het is een handige manier om uit te drukken dat de druk aan een kan van de scheiding lager is dan aan de andere kant.

Soms wordt dit uitgedrukt in een getal dat als volgt wordet berekend: druk aan de ene kant min die aan de andere kant.

Bij onderdruk geeft dit een negatief getal.

 

toepassing manometers

Manometers vinden hun toepassing op vele gebieden. Een compleet overzicht van manometers treft u binnenkort aan op deze pagina.